Бесплатный звонок по РФ (в рабочее время)

тел: 8-800-201-86-80

Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 16:30 (Мск)

Продукция магазина Продукция магазина

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ИМЕНИН ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ИМЕНИН

Стоимость доставки Стоимость доставки

Димитрий Донской и Евфросиния Московская, икона на доске 14,5*16,5 см

640.00 Р
В наличии
+

БЕСПЛАТНАЯ доставка на заказ свыше 3000 рублей! Отправка заказа в течение суток.

Купить Димитрий Донской и Евфросиния Московская, икона на доске 14,5*16,5 см в интернет магазине Соборъная лавка - по выгодной цене. Готовы выполнить на заказ "Димитрий Донской и Евфросиния Московская, икона на доске 14,5*16,5 см" в других вариантах и различных размеров.

Икона на доске. Высота - 16,5 см. Ширина - 14,5 см. Прямая печать по левкасу.

Дни празднования преподобной Евфросинии Московской:

- Собор Московских святых (переходящее празднование в воскресенье перед 8-м сентября),

- 30 мая,

- 19 июля - Собор Радонежских святых,

- 20 июля.

Подробное житие преподобной Евфросинии (в миру Евдокии), княгини Московской можно прочитать здесь.

Дни памяти благоверного князя Димитрия Донского:

- 1 июня,

- 19 июля    – Собор Радонежских святых,

- Собор Московских святых (переходящее празднование в воскресенье перед 8-м сентября),

- 5 октября    – Собор Тульских святых,

- 5 февраля    – Собор Костромских святых.

Подробное житие благоверного князя Димитрия Донского можно прочитать здесь.

Тропарь благоверному князю Димитрию Донскому, глас 3

Вели́ка обре́те в беда́х тя побо́рника земля́ Ру́сская,/ язы́ки побежда́юща./ Я́коже на Дону́ Мама́еву низложи́л еси́ горды́ню,/ на по́двиг сей прия́в благослове́ние преподо́бнаго Се́ргия,/ та́ко, кня́же Дими́трие,/ Христу́ Бо́гу моли́ся,// дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак благоверному князю Димитрию Донскому, глас 2

По́двиги твои́ми, свя́те Дими́трие,/ страну́ на́шу Бог сохрани́,/ да́вый тебе́ си́лу непобеди́мую./ И ны́не, предста́телю кре́пкий,/ соблюда́й моли́твами святы́ми/ град твой Москву́ невреди́м// от всех наве́т вра́жиих.

Молитва благоверному князю Димитрию Донскому

О, святы́й уго́дниче Бо́жий, пра́ведне Дими́трие! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от ско́рбей, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, княгине Московской, глас 8

По земне́м вдовстве́ Небе́сному Жениху́ себе́ уневе́стивши/ и в кня́жестем чеpто́зе подви́жнически пожи́вши,/ по́слежде и чеpто́г, и чад твои́х/ Бо́га pа́ди оста́вила еси́, пpеподо́бная Евфpоси́ние,/ и вше́дши во оби́тель, тобо́ю созда́нную,/ во и́ночестем о́бpазе мно́ги по́двиги показа́ла еси́,/ и свято́е твое́ житие́ по благода́ти Бо́жией блаже́нною кончи́ною увеча́ла еси́./ И ны́не, пpедстоя́щи Хpисту́ Бо́гу,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, княгине Московской, глас 2

Вся кра́сная ми́ра сего́, я́ко су́етная презре́вши,/ и те́ло твое́ посто́м и бде́нием изнури́вши,/ непреста́нными моли́твами Бо́гу угоди́ла еси́,/ преподо́бная Евфроси́ние,/ и, дар исцеле́ний от Него́ прия́ти сподо́бльшися,/ слепо́му прозре́ние, и мно́гим неду́жным исцеле́ние дарова́ла еси́./ Те́мже ра́достно взывае́м, глаго́люще:// сла́ва Бо́гу, прославля́ющему святы́я Своя́.

Молитва преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, княгине Московской

О, преподо́бная княги́не Евфроси́ние, до́брая в жена́х подви́жнице, прехва́льная уго́днице Христо́ва! Приими́ моле́ние о нас, недосто́йных, с ве́рою и любо́вию к тебе́ припа́дающих, и те́плым к Бо́гу хода́тайством испроси́ гра́ду Москве́ и лю́дем от бед и напа́стей сохране́ние, споспеше́ствуй, я́ко чадолюби́вая ма́ти, ча́дом, тобо́ю собра́нным, понести́ и́го Христо́во во благоду́шии и терпе́нии и до́бре подвиза́тися ко исправле́нию жития́ своего́, е́же ко спасе́нию; в ми́ре благоче́стно живу́щим испроси́ у Го́спода в ве́ре тве́рдость, во благоче́стии преспе́яние и всем, с ве́рою прибега́ющим к тебе́ и твоея́ прося́щим по́мощи и заступле́ния, подава́й всегда́ неду́гов исцеле́ние, в ско́рбех утеше́ние и во всем житии́ благопоспеше́ние, наипа́че же умоли́ Го́спода в ми́ре и покая́нии земно́е житие́ преити́ нам, мыта́рств го́рьких и мук ве́чных изба́витися и Ца́рство Небе́сное твои́м хода́тайством получи́ти, иде́же ты со все́ми святы́ми Го́споду предстои́ши, да всегда сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Иконы

Иконы:
  • Иконы святых
  • Иконы именные мужские
  • Иконы именные женские
Тип иконы:
Иконы на доске
Тип рамки:
Без рамки
Размер лика :
  • 14,5х16,5 см

Служба доставки СДЭК Служба дoставки Boxberry Почта России

Сообщения не найдены

Написать отзыв

Разработка интернет-магазинов под ключ