Бесплатный звонок по РФ (в рабочее время)

тел: 8-800-201-86-80

Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 16:30 (Мск)

Продукция магазина Продукция магазина

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ИМЕНИН ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ИМЕНИН

Стоимость доставки Стоимость доставки

Василий Блаженный и царевич Димитрий Угличский, икона на доске 18*26см

1 490.00 Р
В наличии
+

БЕСПЛАТНАЯ доставка на заказ свыше 3000 рублей! Отправка заказа в течение суток.

Купить Василий Блаженный и царевич Димитрий Угличский, икона на доске 18*26см в интернет магазине Соборъная лавка - по выгодной цене. Готовы выполнить на заказ "Василий Блаженный и царевич Димитрий Угличский, икона на доске 18*26см" в других вариантах и различных размеров.

Икона на доске. Высота - 26 см. Ширина - 18 см. Прямая печать по левкасу. 

Подробное житие Василия Блаженного можно прочитать здесь.

Житие царевича Димитрия Угличского можно прочитать здесь.

Тропарь блаженному Василию Московскому, Христа ради юродивому, глас 8

Житие́ твое́, Васи́лие, нело́жное, и чистота́ нескве́pна,/ Хpиста́ pа́ди те́ло твое́ изнуpи́л еси́ посто́м и бде́нием,/ и мpа́зом и теплото́ю со́лнечную,/ и слото́ю, и дожде́вным о́блаком,/ и пpосвети́ся лице́ твое́, я́ко со́лнце,/ и ны́не пpихо́дят к тебе́ Росси́йстии наpо́ди и вси́ лю́дие,/ пpославля́юще свято́е твое́ успе́ние./ Тем Хpиста́ Бо́га моли́,/ да изба́вит ны от ва́pваpскаго плене́ния и междоусо́бныя бpа́ни,// и миp ми́pови пода́ст, и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак блаженному Василию Московскому, Христа ради юродивому, глас 4

Ду́хом Бо́жиим води́м, преблаже́нне Васи́лие,/ отря́сл еси́ мирски́й мяте́ж,/ и жития́ треволне́ния возгнуша́лся еси́,/ и совле́кся одея́ний тле́нных, и обле́кся в ри́зу безстра́стия,/ убежа́л еси́ ловле́ния льсти́ваго мироде́ржца,/ и был еси́ стра́нен во твое́м язы́це,/ и, па́че земна́го бога́тства избра́в бога́тство Небе́сное,/ увя́злся еси́ венце́м терпе́ния./ И ны́не, преблаже́нне Васи́лие, моли́ Христа́ Бо́га/ о творя́щих святу́ю па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, преблаже́нне Васи́лие.

Молитва блаженному Василию Московскому, Христа ради юродивому

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, и́стинный дру́же и ве́рный ра́бе Всетворца́ Го́спода Бо́га, преблаже́нне Васи́лие! Услы́ши ны, многогре́шныя, ны́не воспева́ющия к тебе́ и призыва́ющия и́мя твое́ свято́е, поми́луй ны, припа́дающия днесь к пречи́стому о́бразу твоему́, приими́ ма́лое на́ше и недосто́йное сие́ моле́ние, умилосе́рдися над убо́жеством на́шим, и моли́твами твои́ми исцели́ всяк неду́г и боле́знь души́ и те́ла на́шего гре́шнаго, и сподо́би ны тече́ние жи́зни сея́ невреди́мо от ви́димых и неви́димых враго́в безгре́шно прейти́, и христиа́нскую кончи́ну, непосты́дну, ми́рну, безмяте́жну, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дие получи́ти со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь благоверному царевичу Димитрию, Угличскому и Московскому, глас 4

Ца́pскую диади́му обагpи́л еси́ кpо́вию твое́ю,/ Богому́дpе му́чениче,/ за скиптp кpест в pуку́ пpии́м,/ яви́лся еси́ победоно́сец,/ и же́pтву непоpо́чну Влады́це пpине́сл еси́ себе́,/ я́ко бо а́гнец незло́бив от pаба́ заколе́н еси́,/ и ны́не pа́дуяся пpедстои́ши Святе́й Тpо́ице./ Моли́ся о деpжа́ве сpо́дников твои́х богоуго́дней бы́ти// и сыново́м росси́йским спасти́ся.

Кондак благоверному царевичу Димитрию, Угличскому и Московскому, глас 8

Возсия́ днесь в сла́вней па́мяти твое́й ве́рным весе́лие,/ я́ко бо доброра́сленный грезн, прозя́бл еси́/ и Христу́ красе́н плод прине́сл еси́ себе́./ Те́мже и по убие́нии твое́м соблюде́ те́ло твое́ нетле́нно,/ страда́льчески обагре́ное кро́вию,/ благоро́дне свя́те Дими́трие,/ соблюда́й оте́чество твое́ и град твой невреди́м,// тому́ бо еси́ утвержде́ние.

Молитва благоверному царевичу Димитрию, Угличскому и Московскому

О, пресла́вный и ди́вный в чудесе́х, красото́ му́чеников, страстоте́рпче царе́вичу кня́же Дими́трие! Ско́ро предста́ни Небе́сному Царю́ и му́ченическия твои́ ру́це о нас, гре́шных, моле́бне к Нему́ простри́, я́ко име́яй дерзнове́ние вели́ко; сохрани́ же твои́ми моли́твами град сей, и вся гра́ды и ве́си правосла́вныя, и Святе́йшаго Патриа́рха (имя рек) и преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы, епи́скопы и весь свяще́нный чин церко́вный, и в пала́те бра́тию на́шу, и вся правосла́вныя христиа́ны; всех нас приими́ во твое́ заступле́ние, и от всех бед и зол избавля́я, и от наше́ствия ви́димых и неви́димых борю́щих нас враго́в свобожда́я, и тех всяк наве́т и злохи́трство погубля́я и отгоня́я; та́же прегреше́ний на́ших проще́ние испроси́, и в век бу́дущий Небе́снаго Ца́рствия нас сподо́би, и спасе́нных Бо́гу предста́ви, благода́тию и человеколю́бием Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Иконы

Иконы:
  • Иконы святых
Тип иконы:
Иконы на доске
Тип рамки:
Без рамки
Размер лика :
  • 18х26 см

Служба доставки СДЭК Служба дoставки Boxberry Почта России

Сообщения не найдены

Написать отзыв

Разработка интернет-магазинов под ключ