Бесплатный звонок по РФ (в рабочее время)

тел: 8-800-201-86-80

Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 16:30 (Мск)

Продукция магазина Продукция магазина

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ИМЕНИН ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ИМЕНИН

Стоимость доставки Стоимость доставки

Складень тройной, Матрона Лука Пантелеимон, лики 10*12 см

2 000.00 Р
В наличии
+

БЕСПЛАТНАЯ доставка на заказ свыше 3000 рублей! Отправка заказа в течение суток.

Купить Складень тройной, Матрона Лука Пантелеимон, лики 10*12 см в интернет магазине Соборъная лавка - по выгодной цене. Готовы выполнить на заказ "Складень тройной, Матрона Лука Пантелеимон, лики 10*12 см" в других вариантах и различных размеров.

Складень бархатный тройной со съемными иконами 10х12 см в пластиковой рамке под стеклом. Высота - 16 см. Ширина - 42,5 см. Нет полного складывания.

Можно заказать с любыми нашими ликами формата 10х12 см.

Житие блаженной Матроны Московской можно прочитать здесь.

Житие святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского, можно прочитать здесь.

Житие святого великомученика и целителя Пантелеимона можно прочитать здесь.

Молитва блаженной Матроне Московской

О, блаже́нная ма́ти Матро́но, душе́ю на Небеси́ пред Престо́лом Бо́жиим предстоя́щи, те́лом же на земли́ почива́ющи, и да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чныя чудеса́ источа́ющи. При́зри ны́не ми́лостивным твои́м о́ком на ны, гре́шныя, в ско́рбех, боле́знех и грехо́вных искуше́ниих дни своя́ иждива́ющия, уте́ши ны, отча́янныя, исцели́ неду́ги на́ши лю́тыя, от Бо́га нам по грехо́м на́шим попуща́емыя, изба́ви нас от мно́гих бед и обстоя́ний, умоли́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́ прости́ти нам вся на́ша согреше́ния, беззако́ния и грехопаде́ния, и́миже мы от ю́ности на́шея да́же до настоя́щаго дне и часа́ согреши́хом, да твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ве́лию ми́лость, просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святителю Луке, исповеднику, архиепископу Симферопольскому и Крымскому

О, всеблаже́нный испове́дниче, святи́телю о́тче на́ш Луко́, вели́кий уго́дниче Христо́в. Со умиле́нием прикло́ньше коле́на серде́ц на́ших, и припа́дая к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, я́коже ча́да отца́ мо́лим тя́ всеусе́рдно: услы́ши на́с гре́шных и принеси́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколюби́вому Бо́гу. Ему́же ты́ ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки а́нгел предстои́ши. Ве́руем бо, я́ко ты́ лю́биши ны́ то́ю же любо́вию, е́юже вся́ бли́жния возлюби́л еси́, пребыва́я на земли́. Испроси́ у Христа́ Бо́га на́шего, да утверди́т ча́д Свои́х в ду́хе пра́выя ве́ры и благоче́стия: па́стырям да да́ст святу́ю ре́вность и попече́ние о спасе́нии вве́ренных и́м люде́й: пра́во ве́рующия соблюда́ти, сла́быя и немощны́я в ве́ре укрепля́ти, неве́дущия наставля́ти, проти́вныя облича́ти. Все́м на́м пода́й да́р коему́ждо благопотре́бен, и вся́ я́же к жи́зни вре́менней и к ве́чному спасе́нию поле́зная. Градо́в на́ших утвержде́ние, земли́ плодоно́сие, от гла́да и па́губы избавле́ние. Скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблу́ждшим на пу́ть и́стины возвраще́ние, роди́телем благослове́ние, ча́дам в стра́хе Госпо́днем воспита́ние и науче́ние, си́рым и убо́гим по́мощь и заступле́ние. Пода́ждь на́м все́м твое́ архипа́стырское благослове́ние, да таково́е моли́твенное хода́тайство иму́щи, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем вся́кия вражды́ и нестрое́ний, ересе́й и раско́лов. Наста́ви на́с на пу́ть, веду́щий в селе́ния пра́ведных, и моли́ о на́с всеси́льнаго Бо́га, да в ве́чней жи́зни сподо́бимся с тобо́ю непреста́нно сла́вити Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва святому великомученику и целителю Пантелеимону

О, вели́кий Христо́в уго́дниче и пресла́вный целе́бниче, великому́чениче Пантелеи́моне! Душе́ю на Небеси́ Престо́лу Бо́жию предстоя́й и Триипоста́сныя Его́ сла́вы наслажда́яйся, те́лом же и ли́ком святы́м на земли́ в Боже́ственных хра́мах почива́яй и да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чные чудеса́ источа́яй. При́зри ми́лостивым твои́м о́ком на предстоя́щия лю́ди и честне́й ико́не уми́льно моля́щиеся и прося́щия от тебя́ целе́бныя по́мощи и заступле́ния. Простри́ ко Го́споду Бо́гу на́шему те́плые моли́твы свои́ и испроси́ душа́м на́шим оставле́ние согреше́ний на́ших. С ве́рою призыва́ем и́мя твое́, святы́й пра́ведный Пантелеи́моне. Я́ко ты прия́л еси́ благода́ть от Го́спода Бо́га – неду́ги отгоня́ти и стра́сти исцеля́ти. Тебя́ у́бо про́сим: не пре́зри нас, недосто́йных, моля́щихся тебе́ и твоея́ по́мощи тре́бующих. Бу́ди нам в печа́лех уте́шитель, в неду́зех лю́тых стра́ждущих врач. Напа́ствуемым – ско́рый покрови́тель. Оча́м неду́гующим – прозре́ния да́тель. В ско́рбях пребыва́ющим – гото́вейший предста́тель и исцели́тель. Исхода́тайствуй всем вся, я́же ко спасе́нию поле́зная. Я́ко да твои́ми ко Го́споду Бо́гу моли́твами получи́вше благода́ть и ми́лость, просла́вим всех благи́х Исто́чника и Даропода́теля, Бо́га Еди́ного, в Тро́ице Свято́й сла́вимого, Отца́ и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Складни

Количество икон:
Тройные
Материал:
Бархатные
Размер лика:
10х12 см

Служба доставки СДЭК Служба дoставки Boxberry Почта России

Сообщения не найдены

Написать отзыв

Разработка интернет-магазинов под ключ